Doradztwo transakcyjne

Oferta PAAN CAPITAL jest w wielu aspektach unikalna na polskim rynku. Wyróżnia ją praktyczność wynikająca z połączenia doświadczeń doradczych i menedżerskich. Zapewniamy skuteczne doradztwo w obszarach obejmujących w szczególności:

 

  Pozyskiwanie finansowania/refinansowanie


Pomagamy naszym klientom w pozyskiwaniu finansowania praktycznie w każdej formie dostępnej na polskim rynku, mając potwierdzone konkretnymi sukcesami doświadczenia w poszczególnych obszarach:
• giełda (PRE-IPO, IPO, SPO)
• dług (kredyty, pożyczki, obligacje)
• fundusze private equity/venture capital/mezzanine, inwestorzy
branżowi/prywatni inwestorzy finansowi

 

 

 

>>więcej

                                                    

  Fuzje i przejęcia (M&A)


Dzięki połączeniu naszych kompetencji doradczych w obszarze transakcyjnym z doświadczeniami menedżerskimi po stronie inwestora branżowego i funduszu private equity, posiadamy szersze i bardziej praktyczne spojrzenie na potrzeby klientów i wdrażane rozwiązania. Zapewniamy wszechstronne wsparcie transakcyjne:
• doradztwo po stronie sprzedającego
• doradztwo po stronie kupującego
• LBO/MBO
• prywatyzacje

 

 

>>więcej

  Restrukturyzacje/zmiany strategiczne


Specjalizujemy się w szczególności w restrukturyzacjach firm funkcjonujących w branżach dogłębnie nam znanych od strony menedżerskiej. Działania te realizujemy przede wszystkim w formie bardzo ścisłej współpracy z klientem lub też bezpośredniej ich realizacji z poziomu członka zarządu lub oddelegowanego członka rady nadzorczej.

 

>>więcej

 

 

  Wyceny, biznes plany oraz modelowanie finansowe


Przeprowadzamy wyceny dla potrzeb strategicznych/transakcyjnych oraz formalnych. W szczególności obejmują one niezależne wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

 

>>więcej