Pozyskiwanie finansowania / refinansowanie

Większość doradców może wesprzeć swoich klientów jedynie w pozyskaniu wybranego rodzaju finansowania.

 

Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania, praktycznie w każdej dostępnej na polskim rynku formie. Dzięki temu nie próbujemy nakłaniać klienta do sięgania po kapitał w obszarze naszych wąskich kompetencji. Pomagamy natomiast wybrać finansowanie najbardziej odpowiednie z punktu widzenia perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa oraz interesów jego właścicieli.

 

Przykładem naszych szerokich kompetencji może być jeden z projektów zrealizowanych przez nas w przeszłości. Po wycofaniu się klienta z planowanej transakcji pozyskania kapitału z funduszu private equity, przeprowadziliśmy z dużym sukcesem jego IPO. W kolejnym kroku wykorzystaliśmy ulepszoną strukturę finansowania i większą transparentność spółki publicznej do refinansowania portfela kredytowego, w wyniku którego marże kredytowe zostały obniżone ponad trzykrotnie.

 

                                                                                                                                                                                                    <<  wróć

 

Pomagamy naszym klientom w pozyskiwaniu finansowania praktycznie w każdej formie dostępnej na polskim rynku:

 

  giełda (PRE-IPO, IPO, SPO)

 

  dług (kredyty, pożyczki, obligacje)

 

  fundusze private equity / venture capital / mezzanine

 

  inwestorzy branżowi

 

  prywatni inwestorzy finansowi

 

  MIPAAN VENTURE

 

                                            >> więcej