Restrukturyzacje / zmiany strategiczne

 

Specjalizujemy się w szczególności w restrukturyzacjach firm funkcjonujących w branżach dogłębnie nam znanych od strony menedżerskiej. Tylko doskonałe rozumienie modelu biznesowego, procesów i otoczenia rynkowego, wynikające z praktycznego doświadczenia zarządczego, może stanowić podstawę do tego, aby móc tworzyć skuteczne i praktyczne propozycje działań restrukturyzacyjnych.

 

W odróżnieniu od niektórych doradców, efektem naszych prac nie są obszerne prezentacje, zawierające często mnóstwo nieistotnych i nieprzydatnych rekomendacji, które pozostawiają klientowi konieczność konfrontacji rekomendowanych działań z ich wykonalnością. Przygotowywane przez nas materiały zawierają jedynie niezbędną analizę stanu obecnego będącego podstawą rekomendowanych kroków, plan strukturyzujący konkretne działania oraz ewentualne inne dokumenty wymagane przez organy spółki (zarząd, rada nadzorcza, akcjonariusze/wspólnicy) do podjęcia decyzji kierunkowych.

 

Restrukturyzacja jest często elementem szerszego kontekstu prac dla klientów, związanych z pozyskaniem finansowania (np.: w ramach przygotowań do debiutu giełdowego) lub potencjalną transakcją (w celu zbudowania potencjału do wyższej wyceny).

 

                                                                                                                                                                                                                      <<  wróć

 

 

„Papierologię" traktujemy jedynie jako wstęp do właściwej pracy tworzącej wartość dodaną dla klienta. Działania restrukturyzacyjne realizujemy przede wszystkim w formie bardzo ścisłej współpracy z klientem lub też bezpośredniej ich realizacji z poziomu członka zarządu lub oddelegowanego członka rady nadzorczej.