Wyceny, biznesplany oraz modelowanie finansowe

 

Wyceny, biznesplany czy modele finansowe powstają najczęściej w kontekście szerszych projektów i stanowią nieodłączny element techniczny świadczonych przez nas usług. Proces pozyskania finansowania wymaga często przygotowania memorandum informacyjnego lub biznesplanu, dla przeprowadzenia transakcji konieczna jest wycena, a w ramach restrukturyzacji często przygotowuje się modele finansowe pozwalające szacować wpływ planowanych działań na wyniki finansowe i wartość firmy.

 

W przypadku wycen, często pojawia się również potrzeba ich przeprowadzenia w sposób niezależny dla potrzeb formalnych. Dotychczas przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wycen tego typu. Jesteśmy w stanie przeprowadzić każdą, nawet najbardziej skomplikowaną wycenę przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialnych i prawnych, na najwyższym profesjonalnym poziomie.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w wycenie wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności marek. Paweł Kapłon, partner PAAN CAPITAL, w ramach Ernst & Young zajmował się rozwojem kompetencji wyceny znaków towarowych, współtworzył także Ranking Najcenniejszych Polskich Marek publikowany przez dziennik Rzeczpospolita.

 

                                                                                                                                                                                                            <<  wróć

 

 

Przeprowadzamy niezależne wyceny w szczególności dla potrzeb:

 

  transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

 

  ustalenia wartości aportów

 

  ustalenia parytetu wymiany akcji przy połączeniach

 

  przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych (ang. "squeeze-out")

 

  alokacji ceny nabycia oraz testu na utratę wartości