PAAN MEDICAL

 

PAAN MEDICAL powstał w odpowiedzi na dynamicznie postępujące zmiany na rynku ochrony zdrowia. Gruntowna wiedza dotycząca krajowego rynku połączona ze znajomością najlepszych praktyk z innych krajów skłoniły nas do wyłonienia w ramach PAAN CAPITAL dedykowanej praktyki PAAN MEDICAL, której podstawowym celem jest świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz transakcyjnego w sektorze medycznym oraz dokonywanie bezpośrednich inwestycji w perspektywiczne projekty z segmentu ochrony zdrowia.

 

Nasze unikalne kompetencje wynikają z połączenia wieloletnich doświadczeń z działalności w obszarze biznesu medycznego oraz odniesionych tam sukcesów z doświadczeniami z private equity, bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa finansowego, zdobytymi w ramach renomowanych korporacji międzynarodowych.

 

GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI:
  doradztwo transakcyjne dla właścicieli biznesów medycznych przy procesach ich sprzedaży
  doradztwo transakcyjne dla inwestorów finansowych (fundusze private equity) oraz branżowych przy procesach zakupu biznesów medycznych
  pozyskiwanie finansowania dla realizacji inwestycji medycznych
  inwestycje w szpitalach publicznych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, począwszy od wypracowania koncepcji merytorycznej i biznes modelu dla inwestycji a skończywszy na zapewnieniu finansowania inwestycji łączącej kapitał własny wnoszony między innymi przez fundusz zarządzany przez PAAN MEDICAL oraz finansowanie dłużne (m.in. obligacje i rental) oraz realizacji inwestycji z udziałem sprawdzonych firm budowlanych posiadających istotne doświadczenie w ramach realizacji inwestycji medycznych oraz dostawców wyposażania szpitali w sprzęt medyczny i diagnostyczny
  inwestycje w projekty medyczne, w tym inwestycje w szpitale publiczne i prywatne mające na celu zbudowanie sieci szpitali

 

CO NAS WYRÓŻNIA:
  gruntowna znajomość branży oraz środowiska biznesowego
  doświadczenia we współpracy ze szpitalami publicznymi oraz organami samorządowymi
  rozwinięta sieć kontaktów z inwestorami finansowymi (funduszami private equity) i branżowymi
  wypracowany i sprawdzony model inwestycji w formule PPP
  bogate doświadczenia we współpracy z najbardziej renomowanymi producentami sprzętu medycznego, np. Philips, Maquet, Gettinge
  możliwość pozyskania wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej
  zróżnicowane możliwości finansowania zakupu sprzętu medycznego oraz kompletnych modułów diagnostycznych (np. pracownie MRI) lub szpitalnych (np. sale operacyjne lub hybrydowe)