PRIVATE EQUITY

 

W odpowiedzi na docierające do nas ciekawe inicjatywy biznesowe utworzyliśmy fundusz PAAN VENTURE. Zapewnia on, poza oferowanym przez nas doradztwem, bezpośrednie wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Proces oceny inwestycji jest w każdym przypadku dostosowywany do konkretnego projektu. Kładziemy duży nacisk na tempo i elastyczność działań. Koncentrujemy się na jak najszybszym podjęciu decyzji o naszym zainteresowaniu inwestycją oraz wypracowaniu kluczowych parametrów naszego zaangażowania.

 

Planowany okres inwestycji to 3-5 lat. Głównym zadaniem, jakie stawiamy sobie i naszemu partnerowi w tym okresie, jest dynamiczny rozwój biznesu i maksymalizacja jego wartości. Po upływie tego czasu następuje wyjście z projektu na zasadach ustalanych na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej. Sposób wyjścia zależy od profilu projektu, sytuacji rynkowej oraz innych czynników, natomiast naszym nadrzędnym celem jest zabezpieczenie jak najlepszych warunków do dalszego rozwoju firmy.

 

Inwestujemy w przedsięwzięcia dojrzałe oraz projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Występujemy głównie w roli inwestora finansowego. Najchętniej bierzemy udział w inwestycjach, w których obecni udziałowcy – inicjatorzy przedsięwzięcia planują również swoje dadatkowe zaangażowanie kapitałowe. W przypadku branż znanych nam od strony menedżerskiej, włączamy się również w zarządzanie od strony operacyjnej.