Zespół zarządzający

 

 

Każdy z partnerów PAAN CAPITAL posiada wszechstronne, ponad 14-letnie doświadczenie transakcyjne, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach doradczych i bankach inwestycyjnych oraz kompetencje menedżerskie, zbudowane po stronie inwestora branżowego oraz funduszu private equity.

 

Paweł Kapłon


Przed założeniem PAAN CAPITAL zarządzał Grupą Kapitałową Gino Rossi, pełniąc równocześnie funkcje Prezesa Zarządu w spółkach Gino Rossi, Simple Creative Products oraz Cosimo Martinelli Poland.

 

Zanim dołączył do Gino Rossi był Menedżerem w Zespole Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young. Zarządzał między innymi procesem pozyskania finansowania przez Gino Rossi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz był pomysłodawcą i autorem transakcji zakupu Simple Creative Products, po której przeprowadzeniu objął funkcję Prezesa Zarządu i w latach 2006-2009 kierował jej dalszym rozwojem, doprowadzając do podwojenia jej skali działalności. Specjalizował się w szczególności w procesach pozyskiwania finansowania, fuzjach i przejęciach oraz wycenach, realizując dotychczas blisko 100 projektów dla czołowych międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw.

                                                                                                                                                >>wiecej

 

Marcin Mierzwiński, CFA


Przed dołączeniem do PAAN CAPITAL pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu private equity – Innova Capital. Wcześniej związany z bankowością inwestycyjną, pracując między innymi w ABN Amro Corporate Finance.

 

Posiada również wszechstronne doświadczenie doradcze, zdobyte w ramach zespołu Corporate Finance w Ernst & Young Management Consulting Services (później Cap Gemini Ernst & Young).

 

Jego kompetencje obejmują w szczególności zarządzanie procesami akwizycyjnymi (po stronie inwestora finansowego lub doradcy - banku inwestycyjnego oraz butiku M&A) oraz aktywne zarządzanie spółkami portfelowymi.

                                                                                                                                                 >>więcej

 

Mariusz Jabłoński

 

Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze businessu medycznego. W ramach PAAN CAPITAL w szczególności zarządza praktyką PAAN MEDICAL.

 

Przed dołączeniem do PAAN CAPITAL w ostatnich 5 latach pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Philips Healthcare, odpowiadając za rozwój organizacji oraz sprzedaż produktów medycznych w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Finlandii, Irlandii i na Cyprze. Jednocześnie, jako członek zarządu Philips Polska, współodpowiadał za działalność komercyjną całej firmy w Polsce.

 

Wcześniej przez piętnaście lat związany był z amerykańskim koncernem Eli Lilly w ramach funkcji zarządczych w obszarze strategii, sprzedaży i marketingu. W tym okresie odpowiadał między innymi za sprzedaż oraz refundacje oferowanych leków w Polsce, marketing i sprzedaż w Czechach, a w ostatnich 2 latach za rozwój organizacji sprzedażowej w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji.

                                                                                                                                                 >>więcej

 

 

 

 

 

Paweł Kapłon

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Mierzwiński

 

 

 

 

 

Mariusz Jabłoński