Paweł Kapłon

 

Paweł Kapłon posiada 14-letnie doświadczenie w obszarze doradczym i menedżerskim. Przed założeniem PAAN CAPITAL zarządzał Grupą Kapitałową Gino Rossi, pełniąc równocześnie funkcje Prezesa Zarządu w spółkach Gino Rossi, Simple Creative Products oraz Cosimo Martinelli Poland. Dołączył do grupy Gino Rossi po jej debiucie giełdowym jako Prezes Zarządu przejętej Simple Creative Products, doprowadzając w tym okresie do podwojenia jej skali działalności oraz uzyskania jednej z największych efektywności w branży odzieżowej, oraz Wiceprezes Zarządu Gino Rossi odpowiedzialny za finansowanie i relacje inwestorskie. Po objęciu funkcji Prezesa Zarządu Gino Rossi uruchomił szeroko zakrojony proces restrukturyzacji biznesu obuwniczego oraz reorganizacji całej grupy pod kątem maksymalizacji efektów synergii.

 

Przed dołączeniem do Gino Rossi był Menedżerem w Zespole Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young. Specjalizował się w szczególności w procesach pozyskiwania finansowania, fuzjach i przejęciach oraz wycenach. Poza doradztwem ściśle transakcyjnym, uczestniczył w kilkudziesięciu projektach, między innymi z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, due diligence oraz wdrażania systemów zarządzania wartością przedsiębiorstw. Zarządzał między innymi procesem pozyskania finansowania przez Gino Rossi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz był pomysłodawcą i autorem transakcji zakupu Simple Creative Products.

 

Członek Rady Nadzorczej w spółce Sequoia sp. z o.o.

 

Ukończył Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posługuje się biegle językiem angielskim. Żonaty, posiada trójkę dzieci – córkę Michasię oraz synów Piotra i Stasia.

 

 

 

 

 

Paweł Kapłon